Whereforto Ye Wanderers

Whereforto Ye Wanderers.Monday, August 18, 2014

An Arkansas of the Mind

I hear that there's an Arkansas of the mind
-somewhere
in a fishing hollow
where the bluegill glean green and piss yellow
and the modern country music
is both insidious and totally innocent.
Where the dreams are strung up on blocks
like rusted front yard trucks,
and every nicety
is a hidden indictment.
The country musicians of St. Louis
tired of fighting riot police
wonder much about this place
somewhere between Little Rock and Ozark.
The rolling ozarks
Green in the summer
Like the lake's hidden and lush algae,
sticky like a bum's sweat
over a shitty winter flannel
Lush with lakeside retirees.

The race relations there too,
a damnable mystery,
or so I hear.


I've never been there-
have you?

9 comments:

Hai NGuyen said...

free time you can visit my website
danh bai online
phom
bai tien len
diem tin hài moi ngày
tin tuc giai trí cap nhat
thank you

Thùy Vân said...

Thank ad:
Xem them Xem boi tinh duyen nam 2017 cho nam nu
Tu vi tron doi chi tiet
xem boi chuan xac
Tu vi nam 2017 cho 12 con giap

Thuỷ Phong said...

Thank you for sharing. See more:
đá phong thủy
vòng đá mắt hổ
vòng đá mã não

Nhung Hồng said...

Invite you see : 12 cung hoang dao same same : cung hoang dao
We webiste we are : xem boi as bói tình yêu

Thuỷ Phong said...

Thank you for sharing. Great article. You can see more horoscope website here.
Cùng xem xem boi 2017 chính xác nhất tại đây.
Hoặc có thể theo dõi thêm tu vi hang ngay những bài tử vi vui cho bạn mỗi ngày.
Đặc biệt đá phong thủy mang lại may mắn sự thịnh vượng cho gia đình bạn.
Đặt những vat pham phong thuy lên bàn làm việc hoặc phòng khách mang tài lộc cho chủ nhân.

Dat Nhu said...

Thank for your post, hope have many people can share for each other.
In my web about game, can you take care " mau binh "

Nga Phạm said...

Thank for your post
Visit my Website: " Game card poker "mau binh" hot"

Bảo Đức said...

Thank for your post
Visit my Website: " health and Family suc khoe hot"

شركة قمة الدقة للخدمات المنزلية said...

شركة ماسة لمكافحة الحشرات بالاحساء
شركة تسليك مجارى بالدمام وبالخبر